tavaruoti

tavaruoti
tavarúoti, -úoja, -ãvo , NdŽ, , tàvaruoti, -uoja, -avo Gs šnek. 1. intr. RtŽ, Ukm, Žmt darytis marga (akyse), mirguliuoti, raibuliuoti: Skauda galvą ir akys[e] tavarúoja Adm. Pasilenkiu, tai tik tavarúoja akyse, nieko nebematau Paį. Viskas maišėsi, bėgiojo, šaukė, klegėjo, tavaravo akyse lyg milžiniškas margų margiausias kamuolys Pt. Akys tavarúoja, nebematau gerai Vdšk. Akys tavarúoja, nebegaliu nė adatos įvert Skrb. | refl.: Nuo spindulio akys tavaruojas, t. y. raibė[ja] J. Nuo saulės plieskimo net akys tavaruojas Grž. Gal jau tau akysu tavarúojas Prng. Meluoji, žėk (žiūrėk), akys tavarúojas kaip katino! Ps. 2. intr. neaiškiai rodytis, šmėkščioti: Tikrai mačiau! – Gal tik akyse tavarãvo Ssk. Akyse tavaravo kažin kokie nuostabūs paveikslai J.Jabl. O paruge baltas takelis ilgai akyse tavaruos S.Nėr. Tikrai, tenai kaži kas tavaruoja B.Sruog. 3. intr. judant, virpant mirgėti, ribuliuoti: Kartais vasaros laike šiluma tavarúoja Šd. 4. tr. judinti, į šalis kraipyti: Laikyk gerai, netavarúok! Kp. 5. intr. kabančiam maskatuoti, tabaluoti: Liktarna, pri vežimo pririšta, visą laiką tàvaruo[ja] Gršl. Atplyšę padalkos tavarúoja Ds. \ tavaruoti; aptavaruoti; patavaruoti; sutavaruoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tavaruoti — tavarúoti vksm. Tavarúoja ãkys, negaliù skaitýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tavoruoti — 1 tavoruoti, uoja, ãvo intr. NdŽ, KŽ, FrnW 1. Kos55, Rtr, Ds, An, Ob, Pl, Ppl žr. tavaruoti 1: Akys tavoruoja, blogas uliojimas (sunku vaikščioti) Trgn. Akys[e] tik pradėjo tavoruot Užp. Jau tamsu, negaliu skaityt – akys tavoruoja Slk. Nieko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptavaruoti — intr. Paį, Vj šnek. apraibti, aptemti (apie akis): Man akys aptavaravo, nebematau skaityt Šd. Tai tik valandėlės silpnumas, susvyravimas ant liepto, akims aptavaravus nuo per gausios šviesos rš. | refl. KŽ, Pbr: Apsitavarãvo akyse J. Net jai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėgioti — bėgioti, ioja, iojo intr. 1. J, K iter. bėgti 1: Ant stalo musios bėgioja Dkš. Kankino troškulys, bet nebuvo laiko bėgioti į upelį atsigerti rš. Pelių bėgioti miltai Š. | prk.: Šiurpuliai per kūną bėgiojo I. Šaltis bėgiojo mano oda rš. Po galvą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dryžuoti — dryžuoti, uoja, ãvo 1. tr. K daryti dryžes, ruožuoti. 2. tr. rėžyti, pjauti: Ronpjūviai medį dryžuoja su pjūklu J. 3. intr. R292 smuiku griežti. 4. intr. marguoti: Kas ten dryžuoja? J. ^ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • margti — mar̃gti, sta, o intr. Grz, margti Als, Pgg 1. KII175 raibti, tavaruoti (akyse), pradėti prastai matyti dėl mirguliavimo akyse: Margte apmargo man akys nuo ligos J. Neišgėriau pusę stiklo – akys margsta, širdis alpsta Kdl. Kai pažiūri darželin,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patavaruoti — intr. šnek. neaiškiai pasirodyti, sušmėkščioti: An pečiaus katinas purpia, tai jum patavaravo, kad papečyj vaidalas! BsPII314. | refl.: Te nieko nebuvo, tau akys[e] pasitavarãvo Ps. Nejukyk svieto, mat ka tau akys[e] pasitavarãvo – mes juodo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raibti — raĩbti, sta, o intr. 1. BŽ497 margti, tavaruoti, mirgėti (akyse): Seniui svaigo galva, nuo sniego raibo akys A.Vien. Raibsta akys, menkai mato jis J. Marga, marga, net akys raĩbsta Kp. Sergu, negaliu, galva kvaista, akys raĩbsta Mrj. Net akys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raibėti — raibėti, ėja, ėjo intr. 1. DŽ darytis raibam, raibesniam. 2. raibti, tavaruoti, mirgėti: Iš pradžių nieko nemačiau, man mirgėjo raibėjo akyse Mš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stavaruoti — stavaruoti, uoja, ãvo intr. raibti, tavaruoti: Nuo pavargimo akys stavaruoja, t. y. žilpsta, temsta J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”